Kurstyper

Läs mer och anmäl dig till Eldrimners kurser via eldrimner.com/utbildning

Nybörjarkurs

En kort kurs med erfarna, diplomerade mathantverkare som kursledare. Teori och praktik är sammanvävda med tonvikten på de praktiska momenten. Nybörjarkurserna riktar sig till dig som inte har någon tidigare erfarenhet.

Grundkurs

En upp till fem dagar lång kurs med teori och praktik. Kursledare är svenska eller utländska experter med lång erfarenhet och gedigen utbildning. Inget krav på tidigare kunskap eller erfarenhet.

Fördjupningskurs

En påbyggnadsutbildning för dig som har gått grundkurs. Kursen kan vara två till fem dagar och specialiserar sig inom ett område, exempelvis värmebehandlade charkprodukter eller mjuka osttyper och blåmögelostar. Teori och praktik varvas på kursen.

Specialkurs

Eldrimner erbjuder även specialkurser. Se kursutbudet: eldrimner.com/utbildning.

Grundutbildning

Eldrimners grundutbildning i hantverksmässig livsmedelsförädling heter Starta eget mathantverksföretag. Det är en fem veckor lång utbildning, som delvis kan läsas på distans. Åtskilliga av dagens mathantverkare har startat sitt företagande med att gå den utbildningen.

YH-utbildning

I samarbete med Torsta erbjuder Eldrimner en 1-årig yrkeshögskoleutbildning inom mathantverk för dig som vill bli mathantverkare inom bageri, charkuteri, mejeri eller bär-, frukt- och grönsaksförädling.

Studieresor

Eldrimner arrangerar studieresor runt om i Europa för att få inspiration från länder där mathantverket är en självklar del av livsmedelsproduktionen.

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB