Kerstin Dafnäs

Sönnasjö mejeri

Kerstin Dafnäs

Kerstin gick Nystartarna 2016.
- Första sommaren ägnade jag mig mest åt produktutveckling och jag testade olika kulturer.
Nu hyr Kerstin in sig hos en annan gårdsmejerist som köpte ett av Eldrimners mobila mejerier och tillverkar smör, kvarg och ghee under maj till augusti. Dessutom tillverkar hon lite färskost, kärnmjölk och syrad grädde vid behov.
- Jag har fått positiv respons från detaljistledet och nu är jag i dialog med grossister om ett samarbete.

Kerstin berömmer Eldrimner för den utbildning hon gick.
- Alla momenten i nystartarutbildningen var så ändamålsenliga. Det märks att Eldrimner renodlat precis de kunskaper en mathantverkare behöver. För mig som var helt grön i mejerinäringen gällde det både själva mathantverket/ystningen och allt om hur man driver ett småskaligt livsmedelsföretag, t ex livsmedelslagstiftningen och frågor om hygien, egenkontroll och märkning och hur det ska tillämpas. Absolut roligast var förstås den handfasta kunskapen från utbildning och praktik i mejeriet och de lärdomar jag kunde ta med mig för min egen produktion. Och all inspiration och kunskap från de andra deltagarna, förstås.

Kerstins råd till den som går kursen:
- Att verkligen sätta av tid för att göra alla övningar och uppgifter, för det kommer ge en sådan extra boost åt den egna verksamheten och är sådant som man kanske inte prioriterar till vardags.

Är du intresserad av utbildningen som bland andra Kerstin gått?
Hon berättar gärna mer om den om du kontaktar henne på mejerskan@sonnasjomejeri.se eller 070-988 55 74.

Text: Anna Berglund Foto: Privat

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB