Livsmedelssäkerhet för mathantverkare

Vidareutveckla dig och ditt företag. Kursen ligger på en studieplattform, du får tillgång till materialet i 90 dagar och väljer själv när du vill studera. Sista anmälningsdag är 31 maj 2020.

Kursen vänder sig till dig som är på väg att starta mathantverksföretag eller arbetar hos en mathantverkare. Vad är kritiska styrpunkter och hur kan man upprätta en HACCP-plan? I materialet finns även några råd till den som ska bygga nya lokaler. Kursen innehåller grunderna i lagstiftning kring livsmedelssäkerhet  och hygien. Särskilda bildspel belyser rengöring, desinfektion och provtagning.

Utöver fyra grundföreläsningar med Eldrimners lärare finns det virtuella studiebesök hos mathantverkare samt åtta korta avsnitt med Per Nilsson om särskilda teman som vatten och dricksvatten, riskklassning, godkännande och registrering, jordiga grönsaker samt avgifter.

Materialet är skräddarsytt för mathantverkare av Eldrimners medarbetare. Föreläsningar, filmer och dokument ligger på en plattform som du får tillgång till under perioden.

Livsmedelssäkerhet

för mathantverkare

Kursansvarig

Anna Berglund

010-225 33 07
anna@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB