Musttillverkning med fokus på smak

Kursledare är Kimmo Rumpunen från Sveriges Lantbruksuniversitet

Denna distanskurs fokuserar på äpplet som råvara för vidareförädling. Vi går igenom olika sorter och belyser hur deras kvalitetsegenskaper, särskilt avseende smak, skiljer sig åt och påverkas av olika faktorer, inte minst mognadsstadium och processmetoder. Kursen tar även upp olika metoder att bedöma fruktmognad.

Kursen kommer också att handla om pastörisering och hur den förhåller sig till mikrobiell/hygienisk kvalitet, smakpåverkan samt oxidering. Även om fokus är på äpple som råvara är stora delar av kursens innehåll applicerbart på andra råvaror.

Kursen inkluderar också provsmakning, sätt att tänka kring hur man själv dokumenterar sina provsmakningar för att lära av erfarenheterna och att kunna beskriva smakupplevelser.

Kursledare är Kimmo Rumpunen, som är forskare och växtförädlare vid Institutionen för växtförädling på Sveriges Lantbruksuniversitet. Där ansvarar han bland annat för sortframställning av äpple, vinbär och havtorn.

Inför kursen kommer smakprover att skickas ut per post.

Kursen kräver att du har dator, skaplig internetuppkoppling, mikrofon samt helst webbkamera.

Kurstider: 9.00-16.00 båda dagarna.

På kursen deltar även studerande från Eldrimners yrkeshögskoleutbildning.

Musttillverkning med fokus på smak

Kursansvarig

Catrin
Viktoria Vestun

010-225 32 81
viktoria@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB