Webbinarium om Livsmedelsverkets timtaxor

Vad går att göra åt de höjda taxorna för tillsyn?

Medverkande: Eirikur Einarsson, Livsmedelsverket, Ulrika Heie, ordf. Miljö- och jordbruksutskottet, Maria Gardfjell, vice ordf. Miljö- och jordbruksutskottet, Johanna Hildingsson, Forsa Gårdsmejeri, Kerstin Jürss, Jürss mejeri & Sveriges Gårdsmejerister, Tor Norrman, Skärvångens Bymejeri

Från Eldrimner: Bodil Cornell, verksamhetsledare, Birgitta Sundin, Branschansvarig mejeri

Bakgrund: På Særimner 2019 initierades en Krångellista för 2020. Tanken var att sammanställa krångel som mathantverkarna upplever som försvårande och hindrande i deras företagande. Krångellistan är publicerad i Eldrimners tidning Mathantverk (nr 2, 2020) och vidarebefordrad till Näringsdepartementet, Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Eldrimner fortsätter arbetet genom att lyfta olika krångel i en webbinarie-serie. Först ut är Livsmedelsverkets höjda timtaxa för livsmedelstillsyn. Detta drabbar framförallt hantverks-mejerister och charkuterister.

Den kraftigt höjda timtaxan för tillsyn (40 %) ger orimligt höga kostnader för företag med mindre volymer och lägre omsättning.

Fler företagare vittnar om den enorma ekonomiska belastning dessa höjningar innebär vilka i praktiken kan handla om 10 000-tals kronor. Någon slags rimlighetstänk i prissättningen efterlyses. De finns även vittnesmål om hur inspektörer som utför tillsyn inte har den kompetens som krävs utan den berörda mathantverkaren får mer eller mindre utbilda inspektören.

I beräkningen av den höjda timtaxan finns kostnader för transport av personal. Att företagen finns i hela vårt avlånga land bör inte belasta dem. Denna kostnad borde exempelvis kunna fördelas på samtliga livsmedelsföretag alternativt bekostas av allmänna medel. Annars riskerar det att leda till en snedvriden konkurrenssituation.

Kan en max-taxa vara en väg fram? Eller ett tak baserat på volym eller omsättning? Och hur definieras företagen som ska komma i åtnjutande av detta?

Förslag på lösning: Ett regeringsuppdrag ges till Livsmedelsverket för att se över tillsynskostnaderna. Mathantverkare och små företag betalar oproportionerlig mycket i tillsynsavgifter. Avgiftssystemet behöver inkludera en rimlighetsanalys som innebär att företag med mindre volymer får en justerad timtaxa (ev. maxtaxa) alternativ total tillsynskostnad.

I detta webbinarium kan du som företagare framföra dina synpunkter och eventuella förslag på lösningar. Har du specifika frågor mejla gärna dem till Birgitta innan.

Webbinarium om livsmedelsverkets höjda timtaxor för tillsyn

  •  Webbinarium via Skype för företag
  •  18 november, kl. 13.00 –15.00
  •  Kostnadsfritt
  •  Anmälan senast 15 november
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Sofia
Birgitta Sundin

010-225 33 74 
birgitta@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB