Fiske och förädling med stöd av enskild fiskerätt

Den 25 november kl 13.00-15.00 anordnar Eldrimner Nationellt resurscentrum ett webbinarium för att diskutera behovet att kunna bedriva småskaligt yrkesfiske och förädling i kust och skärgård med stöd av enskild fiskerätt utan innehav av fiskelicens. Vid webbinariet deltar representanter från fisket, förädlingen, riksdagspolitiken, myndigheter och intresseorganisationer. Webbinariet kommer hållas via skype.

Bakgrund: På Særimner 2019 initierades en Krångellista för 2020. Tanken var att sammanställa krångel som mathantverkarna upplever som försvårande och hindrande i deras företagande. Krångellistan är publicerad i Eldrimners tidning Mathantverk (nr 2, 2020) och vidarebefordrad till myndigheter och politiker. Eldrimner fortsätter arbetet genom att lyfta olika krångel i en webbinarie-serie.

Följande är utsett till krångel bland fiskförädlare: Ägare av enskild fiskerätt i kust- och skärgård får idag inte bedriva småskaligt yrkesfiske med tillhörande förädling utan innehav av fiskelicens

Förslag på lösning: Skapa möjligheter för småskaliga yrkesfiskare genom att ändra licensgivningsbestämmelserna i svensk lagstiftning eller den svenska uttolkningen av EU:s kontrollförordning (EG) nr 1224/2009 så att ett näringsfiske med stöd av enskild fiskerätt alltid beviljas licens.

Vill du hjälpa oss att hitta en väg framåt?

 

Dagordning

12.45-13.00 Logga in

13.00-13.05 Inledning
Eldrimners verksamhetsledare Bodil Cornell & branschansvarig för fiskförädling Aksel Ydrén.

13.05-13.15 Presentationsrunda

13.15-13.30 Hur ser vi på problemet?
Bengt Almkvist, Missjö Gård
Roland Stenman, Storöns fisk

13.30-13.40 Inspiration – Hållbart och lönsamt fiske genom förädling
Nils Ekwall, Tiraholms Fisk

13.40-13.50 Vad säger Havs och Vattenmyndigheten?
Mats Svensson

13.50-14.00 Vad säger Fiskevattenägarna?
Thomas Lennartsson

14.00-14.15 Vad säger våra riksdagspolitiker?
Betty Malmberg – Moderaterna
Elin Segerlind – Vänsterpartiet
Maria Gardfjell – Miljöpartiet
Malin Larsson - Socialdemokraterna

14.15-14.50 Gemensam diskussion kring vägar framåt

14.50-15.00 Avslutning Bodil Cornell

Webbinarium om fiske och förädling med stöd av enskild fiskerätt

  •  Webbinarium via Skype för företag
  •  25 november, kl. 13.00 –15.00
  •  Kostnadsfritt
  •  Anmälan senast 24 november
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Sofia
Aksel Ydrén

010-225 34 33
aksel@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB