Webbinarium om dricksvatten och ägg

Webbinarium om Krav på dricksvattenkontroller och genomlysning av ägg.

Webbinarium om krav på dricksvattenkontroller och genomlysning av ägg.

Medverkande: Mona Flodin med kollegor, Livsmedelsverket, Maria Gardfjell, vice ordf. Miljö- och jordbruksutskottet, Mats Söderqvist, Sjöviks Hjort, Lillstina Verner, Agnes gårdsmejeri, Erik Askenberger, Almiks Café, Anna Håkansson, Långsryds Gård, Per Nilsson, Profox. Fler politiker inbjudna.

Från Eldrimner: Bodil Cornell, verksamhetsledare, Birgitta Sundin, Branschansvarig mejeri

Bakgrund: På Særimner 2019 initierades en Krångellista för 2020. Tanken var att sammanställa krångel som mathantverkarna upplever som försvårande och hindrande i deras företagande. Krångellistan är publicerad i Eldrimners tidning Mathantverk (nr 2, 2020) och vidarebefordrad till Näringsdepartementet, Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Eldrimner fortsätter arbetet genom att lyfta olika krångel i en webbinarie-serie. Först ut är Livsmedelsverkets höjda timtaxa för livsmedelstillsyn. Detta drabbar framförallt hantverks-mejerister och charkuterister.

Ägg från egna hönor får säljas, men inte användas i den egna kafé- och restaurangverksamheten.

Krav på dricksvattenkontroller skapar oproportionerligt höga kostnader för mathantverks-producenter med eget vatten.

Fler företagare vittnar om det orimliga i att de får sälja ägg från egna höns till konsument men inte använda dem i sin egen kaféverksamhet på gården utan att ha apparatur för att genomlysa dem, en stor investering som inte står i proportion till småskalig äggproduktion. Finns det någon säkerhetsmässig skillnad på om kunden använder äggen hemma eller äter dem i en kaka på gårdskaféet?

Provtagning av dricksvatten utgör en stor ekonomisk belastning för ett mathantverksföretag och lagkraven är anpassade efter dricksvattenleverantörer, som exempelvis levererar till hushåll där konsumtion sker dagligen. Det ska jämföras med ett mathantverksföretag där vatten kanske enbart använd i saltlake, till att skålla grisar – i detta fall borde inte dricksvattenkvalitet ens krävas – eller till kaffe och dryck i ett gårdskafé på sommarbasis. I det senare fallet kan intaget av vatten i praktiken handla om en-tre gånger per år för kunden. En riskbedömning visar att risken är betydligt lägre än om vattnet dricks direkt ur kran dagligen.

Förslag på lösning i äggfrågan: Ändra svensk lagstiftning (SLVFS 2005:20) och/eller uttolkning av bestämmelserna i EU-förordningen (EG) 589/2008 så att kravet på genomlysning av ägg kan ersättas med en okulär besiktning: kvaliteten kontrolleras genom att äggen knäcks en och en i en kopp innan användning.

Förslag på lösning i dricksvattenfrågan: Anpassa tillämpningen av lagstiftningen utifrån spridning av vattnet (hur många dricker vattnet och hur ofta) och riskanalys (HACCP). För mathantverksföretag med lägre omsättning (färre kunder) minska till ett vattenprov per år och ge möjlighet till undantag från utökat vattenprov.

I detta webbinarium kan du som företagare framföra dina synpunkter och eventuella förslag på lösningar. Har du specifika frågor mejla gärna dem till Birgitta innan.

Har du frågor kring webbinariet kontakta: Birgitta Sundin, Branschansvarig mejeri, birgitta@eldrimner.com, 010-225 33 74

 

 

Webbinarium om krav på dricksvatten­kontroller och genomlysning av ägg

  •  Webbinarium via Skype för företag
  •  2 december, kl. 13.00 –15.00
  •  Kostnadsfritt
  •  Anmälan senast 30 november
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Sofia
Birgitta Sundin

010-225 33 74 
birgitta@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB