Webbinarium om gårdsförsäljning av alkohol

KRÅNGEL: Förbudet för gårdsförsäljning av alkohol gör det svårt för hantverksproducenter att sälja sina produkter.

FÖRSLAG PÅ LÖSNING: Tillåt försäljning av hantverksmässigt tillverkad alkohol vid produktionsplatsen i linje med det riksdagsbeslut som fattades i maj 2018 om att regeringen bör verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning, under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras.

I detta webbinarium får du som företagare information regeringens utredning av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och du får ta del av medverkande företagares erfarenheter och synpunkter. Du har också möjlighet att framföra dina synpunkter kring gårdsförsäljning av alkohol.

Medverkande: Bodil Cornell, Eldrimners verksamhetsledare
Claes Wernersson, Qvänum Mat & Malt
Lena Rydberg Eriksson, Köpings musteri
Olof Karlsson, Norrlands Fruktvin
Elisabeth Nilsson, utredare

Program:

13.00     Inledning och presentation av dagens talare.

13.15     Hur ser mathantverkare på problemet?

14.00     Information om regeringens utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

14.30     Frågor och diskussion. Avslutning.

Länk till program

Information om utredningen finns på regeringens hemsida: 

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska utredas - Regeringen.se

www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/11/dir.-2020118/

Bakgrund: Under 2019 initierades en s.k. krångellista för att sammanställa sådant som mathantverkare upplever försvårande och hindrande i deras företagande. Listan publicerades i Eldrimners tidning Mathantverk (nr 2, 2020) och är även skickad till Näringsdepartementet, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.  Eldrimner har också gjort en serie webbinarier för att lyfta dessa krångel under 2020 och början av 2021. En ny krångellista för 2021 håller på att tas fram.

Har du specifika frågor, eller undrar något om webbinariet, så hör av dig till viktoria@eldrimner.com 

Webbinarium om gårdsförsäljning av alkohol

  •  Webbinarium via Zoom
  •  24 februari, kl. 13.00 –15.00
  •  Kostnadsfritt
  •  Anmälan senast 21 februari
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Viktoria
Viktoria Vestun

010-225 32 81 
viktoria@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB