Svensk ostkultur och mejerihistoria

distanskurs med Martin Ragnar

Denna kurs vänder sig till dig som vill veta mer om svensk mejerikultur och som vill veta hur du kan arbeta med att lyfta den och vara en del av den. Du kan vara mejerist, nyfiken på att starta mejeri eller jobba med ost på annat sätt.

Sverige är det land i världen som historiskt uppvisar allra störst mångfald av hårdostar. Det är ett stolt arv som är viktigt att förvalta, utveckla och föra vidare. På den här kursen dyker vi djupt i den svenska osttraditionen och tar historien till hjälp för att blicka framåt.

Kursen hålls av Martin Ragnar, bland mycket annat initiativtagare till Ostmanifestet och författare till ett flertal böcker. Honom träffar vi på kursens sista dag, då han berättar om vår svenska mejerihistoria och kultur och hur vi som hantverksmejerister kan ta till vara på den.

Kursen är en del av vår yrkeshögskoleutbildning. Du läser kursen till­sammans med våra yrkeshögskolestudenter.

Tid Måndag 8 mars kl 15-16.30 (för introduktion av hemuppgift) samt fredag 12 mars, kl. 9.30 – 16.30

Svensk ostkultur och mejerihistoria 

  •  Webbinarium via Skype för företag
  •  Måndag 8 mars kl 15-16.30 samt fredag 12 mars, kl. 9.30 – 16.30
  •  1200 kr + moms
  •  Anmälan senast 4 mars
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Sofia
Sofia Ågren

010 - 225 32 55
sofia@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB