Frågor & svar

Frågor & svar

 

F: Vad behöver jag för behörighet för söka utbildningen?
S: För att vara behörig ska du uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

F: Kan jag välja flera branscher?
S: Nej, du väljer en av våra tre branschinriktningar (hantverksbageri, hantverkscharkuteri eller hantverksmejeri) och gör även LIA inom vald bransch.

F: Vad betyder det att utbildningen är på distans?
S: Utbildningen är utformad för att vara så flexibel som möjligt för dig som studerande och därför är en stor del av utbildningen på distans med vissa kursmoment på plats i Ås, Jämtland. Distansundervisningen kan antingen vara förinspelat material som du kan ta del av när det passar dig eller i realtid där du behöver närvara för att ta del av undervisningen. LIA-veckorna genomförs hos olika mathantverksföretag i Sverige eller utomlands och du behöver vara medveten om att dessa mathantverksföretag inte alltid finns i närheten av din hemort.

F: Hur stor del av utbildningen är på plats i Ås?
S: Det är cirka sju träffar på plats på Eldrimner i Ås. Då varvas teori med praktiska moment inom vald bransch. Våra uppstartsdagar med teoretisk undervisning och avslutningsdagar med examen är också på plats i Ås.

F: Vilka veckor är på plats i Ås?
S: Det är ännu inte planerat.

F: Var genomför jag LIA (lärande i arbete)?
S: LIA genomförs i hela Sverige och ibland utomlands. I samråd med utbildningsledaren väljer du några väletablerade mathantverksföretag där du gör dina olika LIA-perioder. Du behöver räkna med att dessa mathantverksföretag finns på annan ort än där du bor. Du betalar resor, uppehälle och boende själv under dina LIA-perioder.

F: Vilken kurslitteratur behöver jag?
S: I god tid innan utbildningsstart kommer du få information om vilken litteratur som är obligatorisk och förslag på referenslitteratur.

F: Har utbildningen datorer som jag kan låna?
S: Nej, vi tillhandahåller inga datorer för utlån. Eftersom stora delar av utbildningen är på distans och vi använder en digital lärplattform är det viktigt att du har tillgång till dator under utbildningstiden. Vi rekommenderar att du har en bärbar dator så att du kan ta med den till skolan eller till dina LIA-platser.

F: Finns det arbetskläder att låna?
S: Nej, arbetskläder att ha i produktionslokaler och på LIA-platserna står du själv för. Arbetskläderna ska bestå av byxor, överdel, huvudbonad, förkläde och skor att använda enbart i produktionslokaler. Vi rekommenderar även inneskor att ha i Eldrimners övriga lokaler såsom teorisalar och matsal. 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB