Starta ett slakteri - del 1: Bygg

Delkurs inom Småskaliga slaktveckorna.

Kursen riktar sig till dig som funderar på att starta ett småskaligt slakteri för tamboskap, oavsett om du tänker slakta enbart gårdens egna djur eller om du planerar att legoslakta åt andra. Denna halvdag presenteras de viktigaste parametrarna gällande slakteribyggnation, från planeringen till godkännandet, från generella principer till en del detaljer. Hur kommer du från tanke till verklighet? De olika stegen i processen gås igenom under kursen.

Kurslärare är förre detta senior veterinärinspektör vid Livsmedelsverket Anders Åkerberg, veterinär med specialistkompetens i livsmedelshygien. Anders har sett alla steg i livsmedelskedjan under sina anställningar de senaste 40 åren: primärproduktionen (foderframställning, mjölk-/köttproduktion), slakterier, styck- och charkanläggningar och restaurangverksamhet. Godkännandeprövning av ett stort antal småskaliga slakterier har periodvis varit en stor del av hans arbete och bygg- och materialfrågor har också aktualiserats när han byggt hus i egen regi. Anders har för Livsmedelverkets räkning deltagit på många av Eldrimners arrangemang så som Saerimner och studieresa inom slakt och chark till Tyskland, Sydtyrol och Schweiz. Under sin tid på Livsmedelsverket har Anders alltid engagerat sig för bättre kommunikation mellan verket och småföretagarna och även initierat en charkutbildning på Eldrimner för en grupp av Livsmedelsverkets inspektörer.

Under dagen kommer även projektet med att uppdatera boken Att bygga för småskalig slakt och förädling – en idéhandbok att presenteras. Den tidigare upplagan har varit ett viktigt verktyg för många som byggt ett slakteri de senaste åren. Boken som har några år på nacken uppdateras nu och arbetas om till en ny utgåva. Den nya handboken syftar till att underlätta för producenter och verksamhetsutövare som vill bygga upp och utveckla en mindre slakteriverksamhet på en lokal marknad. Ledare för projektet är Cecilia Hagberg på avdelningen Jordbruk och livsmedel vid forskningsinstitutet RISE. Cecilia har en MSc i Teknologi och har själv jobbat i byggbranschen i många år.

Tid: 8:30 – 12:30 

Plats: digitalt, realtid, zoomlänk skickas ut v.16

Starta ett småskaligt slakteri för tamboskap – del 1: Bygg

  •  Nybörjarkurs
  •  26 april, kl 8.30-12.30
  •  Distanskurs, realtid
  •  600 kr + moms
  •  Anmälan senast 19 april
  •  Anmälan via extern länk
 

Kursansvarig

Katrin
Katrin Schiffer

010 - 225 34 24
katrin@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB