Starta ett slakteri -del 4: Hur görs en förstudie?

Delkurs inom Småskaliga slaktveckorna. Del 4: Hur görs en förstudie? Plus information om en senare ”real case”- specialkurs.

Kursen riktar sig till dig som funderar på att starta ett småskaligt slakteri för tamboskap som inkluderar legoslakt, styck och chark och som möjligen också ska fungera som vilthanteringsanläggning och/eller för renslakt.

Att resa själva slakteriet är endast en del av jobbet. Du behöver också bestämma dig för på vilken kvalitetsnivå du vill arbeta, hur du gör en HAACP, hur verksamheten ska kommuniceras med allmänheten, hur du försörjer verksamheten med kompetens och inte minst hur försäljningen ska ske. Förutom detta tillkommer frågor kring finansiering, driftsform, hygienregler och en hel del annat.

Kursdagen ägnas därför åt att gå igenom grunderna om hur du behöver tänka när du gör en förstudie till ditt slakteriprojekt. Vilka frågor bör vara besvarade innan du sätter spaden i jorden? Fokuset kommer ligga på trösklarna i byggprocessen och på försäljningen.

Kursläraren är Thorsten Laxvik som bland annat byggt upp Rafnaslakt i Ångermanland och som är författare av ”Rött kött på rätt sätt”, en bok om ekologisk extensiv köttproduktion.

Thorsten informerar dessutom om en kommande specialkurs med den unika möjligheten att kunna följa ett ”real case” slakteribygge utanför Östersund från planeringen till godkännandet, plus att samtidigt få handledning för det egna slakteriprojektet. Deltagarnas uppgift under denna kommande kurs som sträcker sig över flera heldagar under 1,5 års tid är att genomföra en förstudie för sitt eget projekt. Deltagarna har under kurstiden tillgång till kursledarna för konsultationer. Max 6 projekt av deltagare kommer rymmas i kursen.

Tid: 8:00 – 16:00

Plats: digitalt, realtid, zoomlänk skickas ut v.16

Starta ett småskligt slakteri för tamboskap - del 4: Hur görs en förstudie?

  •  Nybörjarkurs
  •  3 maj, kl 8-16
  •  Distanskurs, realtid
  •  1200 kr + moms
  •  Anmälan senast 19 april
  •  Anmälan via extern länk
 

Kursansvarig

Katrin
Katrin Schiffer

010 - 225 34 24
katrin@eldrimner.com

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB