Starta ett slakteri - del 2: Hygien

Delkurs inom Småskaliga slaktveckorna.

Kursen riktar sig i första hand till dig som funderar på att starta ett småskaligt slakteri för tamboskap, oavsett om du planerar att slakta enbart gårdens egna djur eller om du planerar att legoslakta åt andra. Men även du som vill fräscha upp dina kunskaper är förstås välkommen. Denna halvdag fokuserar på det viktiga ämnet hygien.

Hur lyckas jag uppnå en bra slakthygien? Vilka regler gäller? Vad kontrolleras och av vem? Hur fungerar provtagningen? Hur axlar jag det stora egna ansvaret?
Dagen delas i tre avsnitt och vi skiftar från ett mer övergripande perspektiv vidare till konkreta praktiska tips, både från kontrollmyndighetens synvinkel och från en erfaren slaktare.

Vi börjar kursen med ett inlägg om branschriktlinjerna. Branschriktlinjerna brukar tas fram av branschen själv och granskas av Livsmedelsverket. De är till för att underlätta för berörda företagare att uppnå kraven i livsmedelslagstiftningen. Den första upplagan av branschriktlinjerna för småskalig slakt och styckning av storboskap, gris och lamm gavs ut 2009 men uppdateras nu för att säkerställa att informationen stämmer överens med gällande lagstiftning. Projektledare för uppdateringen är Cecilia Lindahl, husdjursagronom och senior forskare på avdelningen Jordbruk och livsmedel vid forskningsinstitutet RISE. Under kursen kommer Cecilia presentera branschriktlinjerna för småskaligt slakt och övergripande vad de omfattar gällande hygien. Du kommer även få insyn i det pågående uppdateringsarbetet.

Efteråt pratar Anders Åkerberg om slakthygien från kontrollmyndighetens perspektiv. Anders är förre detta senior veterinärinspektör vid Livsmedelsverket och veterinär med specialistkompetens i livsmedelshygien (för mera information om Anders se delkurs om ämnet bygg). Han belyser under kursen vad det finns för känsliga moment i slaktprocessen för att få fram en bra slutprodukt. Vilka krav är det som ställs i lagstiftningen? Hur kontrolleras dessa av Livsmedelsverket? Hur går provtagningen till?

I det sista avsnittet lyssnar vi på ett inlägg från praktiken. Günther Samuelsson från jordbruksföretaget Lilla Spännefalla vid Tibro, mest känd kanske för sina prisbelönta charkuterier, berättar om hur han lyckas med att uppnå en bra slakthygien i sitt slakteri. Exemplet Günther går igenom är hur han gör när det slaktas nöt. Det kommer finnas utrymme för frågor efteråt också. Vill du läsa mera om verksamheten på Lilla Spännefalla så titta gärna på www.lillaspannefalla.se .

Tid: 8:30 – 12:30

Plats: digitalt, realtid, zoomlänk skickas ut v.16

Starta ett småskaligt slakteri för tamboskap – del 2: Hygien

  •  Nybörjarkurs
  •  27 april, kl 8.30-12.30
  •  Distanskurs, realtid
  •  600 kr + moms
  •  Anmälan senast 19 april
  •  Anmälan via extern länk
 

Kursansvarig

Katrin
Katrin Schiffer

010 - 225 34 24
katrin@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB