Starta ett slakteri - del 3: Djurvälfärd

Delkurs inom Småskaliga slaktveckorna.

Kursen riktar sig till dig som funderar på att starta ett småskaligt slakteri för tamboskap, oavsett om du tänker slakta enbart gårdens egna djur eller om du planerar att legoslakta åt andra.

Denna halvdag ägnas åt det ämne som många har med sig som största drivkraft till att starta ett eget slakteri: djurvälfärd. Här kan småföretag verkligen göra skillnad mot storskaliga slakterier och till exempel hantera djuren i ett lugnare tempo som helt anpassas till individens behov.

Dagen börjar med att Helena Westin och Per Jonsson från Vänna Gårdsskött, Timrå, presenterar sitt gårdsslakteri från djurvälfärdens perspektiv. Helena och Per är veterinärer och att slakten måste ske så skonsamt och lugnt för djuren som möjligt är en självklarhet för båda. Helena och Per kommer även gå in på slakteriets så kallade SOP:ar, standard operation procedures, som är obligatoriska att ha för varje slakteri och som individuellt för varje djurslag beskriver hur hög djurvälfärd säkerställs innan och under slakten.

Alla som hanterar slaktdjur behöver enligt EU:s djurskyddsslaktförordning ha ett kompetensbevis för det. I Sverige utfärdas kompetensbeviset av Jordbruksverket. För att kunna söka kompetensbevis måste du först gå en förberedande utbildning om slakt och avlivning och få ett kursintyg. Utbildningen måste vara godkänd av Jordbruksverket. En godkänd utbildare är SLU Meny, som ger webbaserad utbildning. Utbildningsmaterialet som används heter DISA (djuromsorg i samband med slakt och annan avlivning) och har tagits fram inom Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Maria Lingaas, utbildningsledare på SLU Meny, kommer presentera DISA-materialet och även förklara hur kursupplägget ser ut och hur och provet kan gå till.

Avslutningsvis kommer Katrin Schiffer, branschansvarig för gårdsslakt och chark på Eldrimner, rapportera om det senaste runt slakt på härkomstgården. Vad menas med detta? Vad är det som händer inom relaterad EU-lagstiftning? Får vi hoppas på att kunna använda den så kallade kulgevärsmetoden i Sverige framöver, en helt stressfri slaktmetod för annars svårhanterliga nöt?

Tid: 8:30 – 12:30

Plats: digitalt, realtid, zoomlänk skickas ut v.16

Starta ett småskaligt slakteri för tamboskap - del 3: Djurvälfärd

  •  Nybörjarkurs
  •  28 april, kl 8.30-12.30
  •  Distanskurs, realtid
  •  600 kr + moms
  •  Anmälan senast 19 april
  •  Anmälan via extern länk
 

Kursansvarig

Katrin
Katrin Schiffer

010 - 225 34 24
katrin@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB