Starta ett småskaligt slakteri

Specialkurs ”real case”, bygge av småskaligt slakteri

Kursen riktar sig till dig som funderar på att starta ett småskaligt slakteri som kan inkludera slakt av egna djur, legoslakt, styck och chark och som möjligen också ska fungera som vilthanteringsanläggning.

Här får du det unika tillfället för att både kunna följa ett ”real case” slakteribygge från planeringen till godkännandet utanför Östersund, plus att samtidigt få handledning för det egna slakteriprojektet.

Trösklarna till ett slakteribygge upplevs ofta som höga och kursens mål är att bidra till att sänka dem. Förutom att du får insyn i samtliga steg i det pågående bygget som drivs av erfarna branschföreträdare som samtidigt är kursledarna, jobbar du alltså under kursens gång själv med framtagandet av en förstudie till ditt eget slakteriprojekt. Under kurstiden har du tillgång till kursledarna för konsultationer. Kursen sträcker sig över fem heldagar under drygt ett års tid och det rekommenderas att delta med minst två personer per projekt. Max 6 projekt kommer rymmas i kursen.

Vad menas med förstudie? Att bygga själva slakteriet är endast en del av jobbet. Du behöver också bestämma dig för vilken kvalitetsnivå du vill arbeta på, hur du gör en HAACP, hur verksamheten ska kommuniceras med allmänheten, hur du försörjer verksamheten med kompetens och inte minst hur försäljningen ska ske. Förutom detta tillkommer frågor kring finansiering, driftsform, hygienregler och en hel del annat. Dessa frågor bör vara besvarade och sammanställda i en förstudie innan du sätter spaden i jorden.

Kursledningen består av Thorsten Laxvik som bland annat varit med och byggt upp Norrbete och Rafnaslakt i Ångermanland. Thorsten är även författare av ”Rött kött på rätt sätt”, en bok om extensiv köttproduktion. Dessutom kommer Johan Danielsson medverka som varit drivande i skapandet av Slaktarn i Östersund AB som är ett charkuteri med butik. Även Tobias Berglin från Cedervall arkitekter medverkar.

DATUM: 2021: 21 sep, 3 dec 2022: 18 mar, 10 jun, 18 nov

PLATS: olika platser, minst en träff i Östersund och en i Ramsele. Vissa dagar eventuellt digitala.

Tider för kursen: 8:30 – 16:00, inkl. 2x 30 min fikarast plus 45 min lunchrast

Max. antal deltagare: 24 = 6 projekt med max fyra personer var, dvs du som har en projektidé och vill delta rekommenderas anmäla minst ytterligare en men max ytterligare tre personer som du vill samarbeta med. Det gäller samma pris för alla.

Resor och boende: deltagarna ordnar och bekostar resorna och boendet själva, tips kommer närmare kursdagarna.

Kurslitteratur: Rött kött på rätt sätt av Thorsten Laxvik; Idéhandbok Småskalig slakt och förädling, som pdf som kan laddas ner här https://www.eldrimner.com/core/files/8086.JTIslakthandbok07web.pdf

Starta ett småskaligt slakteri

  •  Specialkurs
  •  2021: 21 sep, 3 dec 2022: 18 mar, 10 jun, 18 nov
  •  olika platser
  •  6 500 kr + moms
  •  Anmälan senast 6 september
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Katrin
Katrin Schiffer

010 - 225 34 24 
katrin@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB