Måns Edblad

Gården i Långsjön

Måns Edblad, Gården i Långsjön, Västernorrland

Måns Edblad driver Gården i Långsjön, tillsammans med sin bror och sina föräldrar. På gården finns grisuppfödning samt några kor av köttras. Våren 2015 hade Gården i Långsjön byggt klart sitt gårdsslakteri.

‑ Vi ville öka lönsamheten på vår gård och samtidigt minska djurbesättningen.

De byggde det mesta själva, utom el och andra arbeten som kräver fackmannamässig kompetens. Nu slaktar dom i snitt fem grisar per vecka. Nästa steg var att börja förädla köttet ytterligare. Måns gick Mathantverk för nystartare på Eldrimner på hösten 2015 och lärde sig tillverka korv i typerna värmebehandlad korv, lufttorkad korv och dubbelvärmebehandlad korv samt grunderna i förädlingsmetoderna för helt kött vilka är värmebehandlat kött och lufttorkat kött. Färskkorv, som är en typ av värmebehandlad korv, som steks innan servering är den produkttyp som Måns har gjort mest. Utbildningen på Eldrimner har varit mycket användbar säger Måns, framförallt de praktiska delarna avseende förädling. Även affärsplanen använder de också i företaget och uppdaterar regelbundet.

Text: Anna Berglund


 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB