Grundkurs mejeri del 1

Den här kursen ger en introduktion till hantverksmejeriet, ystningstekniker och syrade produkter och vänder sig till dig som inte har någon tidigare ystningserfarenhet eller kanske möjligtvis har provat lite hemma i köket och till dig som vill veta mer om hantverksmässig ystning på gårdsnivå. Kursen är också en bra grund inför fortsatta kurser inom mejeri.

Under kursen tillverkas produkter av komjölk; yoghurt och filmjölk. Vi ystar halvhård ost och syrad ost. Under kursen tas ystningsprocessen, hantverksmejeriets produkter, livsmedelssäkerhet och hygien, mjölkens beståndsdelar, kemi och mikrobiologi samt ytfloror och mognad upp. Teori och praktiska moment integreras.

Kursen hålls i Eldrimners utbildningsmejeri av Birgitta Sundin och Sofia Ågren, branschansvariga för mejeri på Eldrimner, med inslag av gästande lärare.

Enklare kursmaterial ingår. Litteraturtips: Mejeriboken, beställ här:  Titlar (eldrimner.com)

Grundkurs mejeri del 1

  •  Grundkurs
  •  2-5 november
  •  Eldrimner, Ås, Jämtland
  •  6 000 kr + moms
  •  Anmälan senast 11 oktober
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Sofia
Sofia Ågren

010-225 32 55
sofia@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB