Studieresa småskalig slakt

Mellersta och norra Sverige

En resa för dig som funderar på att bygga ett småskaligt slakteri. Oavsett hur långt du kommit i planeringen, och oavsett vilka djurslag du vill kunna ta hand om, får du här tillfälle att samla intryck, ställa frågor, ta del av andras erfarenheter och få en bättre grund för avvägningar samt inspiration till det egna projektet. Vi kommer att göra studiebesök på olika slakterier som antingen enbart slaktar gårdens egna djur, legoslaktar åt andra, gör både eller fungerar även som vilthanteringsanläggning. I vissa fall kommer det finnas charklokal, butik eller annat spännande att se utöver själva slakteriet.  Information om den aktuella lagändringen gällande slakt på härkomstgård ingår.

Start: Vi samlas den 3 oktober kl. 08:00 i Eldrimners lokaler i Ås utanför Östersund. Därifrån åker vi buss.

Slut: Du kommer efter sista studiebesöket ha möjlighet att åka tillbaka till Eldrimner eller till Östersund Centralstation respektive flygplatsen på Frösön kvällen den 5 oktober. Ankomsttid ej bestämd än.

Boende 2 nätter inkl. frukost, bussresa enligt ovan, måltider och fika ingår. Anslutningsresor ordnar och betalar du själv. Du meddelar vid anmälan om du vill få enkel- eller dubbelrum och om du behöver specialkost.

Närmare information om programmet kommer.

Resans syfte är att via studiebesök få insyn i olika slakteriföretagares verksamheter och koncept och kunna ta del av deras resonemang och erfarenheter. Exempelvis gällande bygg, hygien, djurhantering, avfallsfrågor, kylsystem, kring kontakten med relaterade myndigheter, avgifter, kontroller och så vidare. Målet är däremot inte att beskåda bedövning och avblodning under pågående slaktdagar och det är heller inte fokus på förädling vid denna resa. Om vi besöker ett ställe under pågående slakt, kan vi försöka ordna att du kan titta på om ägaren/personalen instämmer, men vi respekterar om det inte skulle vara fallet.

Vill du förhandsinformera dig kring den aktuella lagändringen gällande slakt på härkomstgård kan du kika här https://www.eldrimner.com/branscher/53621.slakt_pa_harkomstgard.html

Vi har förmånen att ha med oss referensgruppen från RISE-projektet om att skriva en nyutgåva av Idéhandboken för småskalig slakt. Vill du titta på den gamla versionen hittar du den här https://www.eldrimner.com/core/files/8086.JTIslakthandbok07web.pdf och dina synpunkter kring den kommer tas tacksamt emot.

Projektledningen av RISE-projektet för uppdateringen av branschriktlinjerna för småskalig slakt följer också med på resan och kan vara värdefulla att bolla med. Vill du titta på den gamla versionen som håller på uppdateras hittar du den här https://www.eldrimner.com/core/files/JTI-rapp%20Branschriktlinjer%20sm%C3%A5skalig%20slakt.pdf

Studieresa småskalig slakt – mellersta och norra Sverige

  •  Studieresa
  •  3–5 oktober
  •  småskaliga slakterier i mellersta och norra Sverige
  •   8500 kr + moms
  •  Anmälan senast 28 augusti
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Amelie
Katrin Schiffer

010-225 34 24
katrin@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB