Pastörisering av fruktdrycker

Distanskurs med Kimmo Rumpunen från Sveriges Lantbruksuniversitet

Denna kurs går på djupet kring pastörisering av must och andra drycker av bär och frukt. Kursen vänder sig till dig är mathantverkare och som vill ha mer förståelse kring pastöriseringsprocessen och vilka val som kan göras. Målet är att ge kunskap för att undvika kvalitetsfel som kan uppstå på grund av till exempel otillräcklig upphettning eller felaktig hantering av förpackningar.

Kursen tar upp hur pastöriseringseffekten beror på kombinationen av tid och temperatur, beskriver vad pastöriseringsenheter (PE) är samt diskuterar vad som kan vara fördelen eller nackdelen med att välja olika förhållanden. Vi diskuterar också hur pastörisering påverkar kvaliteten hos en dryck och hur nedkylning efter pastörisering kan främja smaken. Även olika exempel på utrustning som kan användas vid pastörisering visas.   

Kursledare är Kimmo Rumpunen som är forskare och växtförädlare vid Institutionen för växtförädling på Sveriges Lantbruksuniversitet. Där ansvarar han bland annat för sortframställning av äpple, såväl för färskkonsumtion som för must- och cidertillverkning.

DATUM: 21/3 kl 9-12
PLATS: Distans, i realtid  

Pastörisering av fruktdrycker

  •  Fördjupningskurs
  •  21 mars kl 9-12
  •  Distanskurs i realtid
  •  600 kr + moms.  Rabatterad kursavgift: 480 kr + moms
  •  Anmälan senast 26 februari
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Catrin
Viktoria Vestun

010-225 32 81
viktoria@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB