Eldrimners smakpodcast

I ramen för projektet Smakmetoder i mathantverket har Eldrimner producerat en poddserie som handlar om smak och sensorik. Syftet med projektet är att stärka mathantverksproducenterna så att de når ut till fler konsumenter samt kan utveckla sin verksamhet genom att Eldrimner bidrar med kunskap om sensorik, språk för att sätta ord på smakerna, metoder för att beskriva den kreativa processen samt hur val av metoder och råvaror kan påverka den sensoriska upplevelsen av produkten.
– Kristaller i ost, aromhjul och grunderna i sensorik är ämnen som blir belysta i dessa poddar. Eldrimners personal och mathantverkare gör ostprovningar och samtalar om mognad, kombinationer, kundanpassade produkter och samarbeten i samband med smakaktiviteter. I podd-serien får du lära dig om hur man beskriver en ost och varför alla mathantverkare har nytta av att utveckla sitt sensoriska språk, säger projektledaren Anna Berglund.

Syftet är även att inspirera fler mathantverkare till att erbjuda sina kunder sensoriska smakupplevelser, exempelvis som komplement till befintlig verksamhet. Podd-serien har producerats inom projektet Smakmetoder i mathantverket hos Eldrimner nationellt resurscentrum för mathantverk. Projektet finansieras av EU:s fond för landsbygdsutveckling, via Jordbruksverket.

I poddseriens tre avsnitt deltar Sofia Ågren, Eldrimner, Ingela Mårtensson, hantverksmejerist, Jörgen Appelgren, hantverksmejerist och lanthandlare samt Christer Delding och Eva Nina Hammarskjöld från Ölands köksmejeri. Poddavsnitten finns att lyssna på via exempelvis Podcaster, Spotify och Podbean. Poddserien har producerats av Annelie Lanner, Eldrimner.

 

Avsnitt 1: Smakprovning. Trampa upp dina sensoriska stigar 

I det första avsnittet av Eldrimners podcast ska du få följa med på en smakprovning av ost. Provningen hålls av Sofia Ågren som jobbar på Eldrimner. Vi provar ostar som ystats av Ingela Mårtensson som driver Osterian av Jämtland. De ostar som provas är Bodil, en ung, mjuk blåmögelost, Sofia, en vällagrad ost av camenbert-typ och en hårdost, med yta av druvor och naturvin som är lagrad i 14 månader.
Klicka här för att lyssna (Spotify)
Klicka här för att lyssna (Podcaster)

Sensorikhjul (Pdf)

 

Ostarna som smakas i poddavsnittet är Bodil, (bild 1), Sofia, (bild 2) och hårdosten (bild 3).

 

Avsnitt 2: Berättelserna säljer mathantverket

I det här avsnittet av Eldrimners podcast hör du Jörgen Appelgren. Han är en mångkunnig mejerist som ganska nyligen startat Din urbana Lanthandel i Abrahamsberg i Stockholm. Jörgen är en skicklig berättare och det är på så sätt han lyfter fram smak och sensorik när han säljer både sina egna ostar och andras mathantverk. Din urbana Lanthandel hittar du även på Instagram. 

 

Avsnitt 3: Smaken är det som säljer

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB