Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube

Förändringar i Eldrimners planerade verksamhet

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 blir det en del förändringar i Eldrimners planerade verksamhet.

Den här veckans Mathantverksdagar i Södermanland och på Gotland har Eldrimner beslutat att flytta till hösten. Ansvariga arbetar med att nå de anmälda. Avgiften återbetalas. Mer information om datum kommer senare.

Eldrimner försöker dock att genomföra planerade kurser. Distanslösningar genomförs där det är möjligt. Alla kursdeltagare kommer att kontaktas av kursansvarig för utförligare information.

Med anledning av det nuvarande läget är alla våra kurser avbokningsbara utan kostnad. Hör av dig till oss för att få tillbaka kursavgiften.

När det gäller yrkeshögskoleutbildningen är dagens beslut att utbildningen ska genomföras enligt plan. Utbildningsansvarig kommer att ta kontakt med varje elev för att skapa sig en bild av läget och Eldrimner försöker hitta alternativa lösningar för dem som behöver sådana.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.
Du når oss lättast via info@eldrimner.com eller 010-225 32 01.


/BodilEldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här