Undersökning om hur företag påverkats av pandemin

Livsmedelsverket välkomnar företagare och branschorganisationer att bidra till EU-kommissionens enkät om effekterna av pandemin och hur företagen i livsmedelskedjan har påverkats.

Den som är företagare eller arbetar inom organisation som företräder branschen välkomnas att besvara enkäten. Syftet är att bättre förstå vilka utmaningar och eventuella hinder man mött och hur de kunnat lösas, och helt enkelt hur robust vår livsmedelskedja är vid större kriser. Undersökningen ska ge bättre underlag vid eventuella framtida EU-politiska beslut.

Läs mer via Livsmedelsverkets hemsida: https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/nyheter-for-livsmedelsforetagare/eu-enkat-hur-har-ditt-foretag-paverkats-av-covid-19-pandemin?ll=1&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB