EU godkänner traditionell rökning

Charkuterister firar med champagne.

EU har beslutat att Sverige tillsammans med andra länder som ansökte om permanentat undantag får permanent undantag från de sänkta gränsvärden för PAH hos rökta produkter, alltså en typ av föroreningar som uppstår vid all slags förbränning. Undantaget finns beskrivet i EU-förordning 2020/1255.

Syftet med Sveriges permanenta undantag är att kunna fortsätta förädla traditionell rökta fisk- och charkuteriprodukter med sin ursprungliga karaktär. Det gäller för rökning med glödande trä- och växtmaterial.
- Kraven som ställs för att Sverige får behålla de gamla gränsvärdena (några få produkter har även hamnat över dessa gränsvärden) är att företagarna fortsätter sträva mot att sänka halterna så mycket som möjligt genom ”god praxis”, vilket är just de sätt Eldrimner redan lär ut, förklarar Tobias Karlsson som arbetar som branschansvarig för gårdsslakt och charkuteri på Eldrimner.
Ett krav i förordningen är att Sverige även fortsättningsvis övervakar förekomsten av PAH i dessa livsmedel och att företagarna fortsätter att sträva mot att sänka halterna av PAH så mycket som möjligt genom god praxis. Här har Eldrimner en viktig uppgift att sprida denna kunskap på utbildningar till fisk-och köttföretagare. Eldrimner kommer fortsätta lära ut hur man kan kombinera traditionella rökmetoder med så låga värden som möjligt.
- Det ligger i mathantverkets natur att skapa produkter som är både goda, säkra och hälsosamma, säger Tobias.
Här finns mer information om detta: https://www.eldrimner.com/core/files/37/pah_2015.pdf

Nu behöver Sverige fatta beslut om att undantaget ska tillämpas. Livsmedelsverkets jurister har initierat denna process som kommer att diskutera denna regeländring med Näringsdepartementet.

Eldrimner, och främst då Bengt-Åke Nässén har tidigare arbetat med att få fram mätvärden på produkter till Livsmedelsverket för att visa på behovet av ett undantag och att det nu blir ett undantag välkomnas av många mathantverkare.  
- Bättre än väntat, säger Leif ”Liffe” Persson på Bjärhus Gårdsbutik som tillsammans med Rune Wikström på Wikströms fisk engagerat sig i denna fråga via Eldrimners branschråd. Rune kommentar till beskedet var både kort och kärnfullt.
-Toppenbra, säger han.
En lite längre formulering tillät sig Leif Jonsson på Görviks Lantbruk.
- Det får bli champagne.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB