Eldrimner inspirerar i norra Norge

Norge önskar sig ett Eldrimner.

Två norska regioner, Troms og Finnmark fylkeskommune, intresserar sig för Eldrimner och det arbete som gjorts med mathantverksdagar och mathantverksturism. Tillsammans med aktörerna , Innovasjon Norge Arktis, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) och Norges Råfisklag utvecklar de ett nytt strategiskt samarbete för Arktisk mat. I oktober höll Eldrimner ett föredrag för deras tjänstemän inom mat och måltidsturism och berättade om hur vi arbetar med utbildningar och regionala aktiviteter.

– Några av deltagarna uttryckte önskemål om att de vill ha ett Eldrimner i Norge också, och alla var överens om att det bör satsas mer på den samordning av lokal mat som redan finns i Norge, säger Eldrimners medarbetare Anna Berglund som höll föredraget.

I Norge finns sedan länge fem regionala kompetensenav för lokal mat.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB