Räven & osten

Vit- och blåmögelostar, pressade ostar och mjuka kittostar är några av de sorter hon framställer.

Med koll på arbetsflödet

Nere i Emådalen betar grannens kor och därifrån hämtar Matilda Johansson mjölken till sitt mejeri vid det småländska höglandets början. Mejeriet med sin milsvida utsikt är hennes arbetsplats sedan 2013. Molekylärbiologen Matilda arbetade innan på laboratorium i Stockholm men en sommarpraktik på ett gårdsmejeri hade väckt intresset för ystning hos henne. Ett sabbatsår innebar en växling i livet; på en folkhögskola träffade hon Carl och flyttade till hans släktgård.
   – Det känns dock skönt att ha mikrobiologin i ryggen, hygien och hantering är ju detsamma i mejeriet som i ett labb, säger Matilda.
  
Vit- och blåmögelostar, pressade ostar och mjuka kittostar är några av de sorter hon framställer och lagringen varar upp till ett år. Gårdsbutiken med sitt stora café erbjuder även provsmakningar.

Text & foto Jan Phonto

Kalmar län

Räven & Osten
Lida, Järnforsen, 073-650 42 60

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB