Fortsatt förbud mot nitrit och nitrat

KRAV har beslutat att behålla förbudet mot tillsatt nitrit och nitrat i KRAV-märkta charkprodukter. KRAVs beslut grundar sig på tanken att mat ska vara så naturlig som möjligt samt på försiktighetsprincipen. Det innebär att KRAVs regler inte ändras enligt det remissförslag som publicerades i april.

Fortsatt förbud mot nitrit och nitrat i KRAV-märkta charkprodukter

KRAV har beslutat att behålla förbudet mot tillsatt nitrit och nitrat i KRAV-märkta charkprodukter. KRAVs beslut grundar sig på tanken att mat ska vara så naturlig som möjligt samt på försiktighetsprincipen. Det innebär att KRAVs regler inte ändras enligt det remissförslag som publicerades i april.

Beslutet baseras på synpunkter från konsumenter, KRAVs kunder och medlemmar. De mest miljö- och hälsomedvetna konsumenterna var tydliga i sin önskan om att KRAV bör behålla förbudet. I beslutet utgick styrelsen från KRAVs gällande princip om att mat ska vara så naturlig som möjligt och att hellre förkasta än tillåta tillsatser som inte vetenskapligt kan bevisas vara fria från hälsorisker.

– Vi kommer nu att bjuda in relevanta aktörer inom livsmedelskedjan för att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla svensk KRAV-märkt grisproduktion. Idag får bara en procent av de svenska grisarna komma ut och beta och böka och vi vill att det ska bli fler, säger Anita Falkenek, vd på KRAV, i ett pressmeddelande.

Hittills har utbudet av KRAV-märkta charkprodukter i butikshyllan varit begränsat. Eftersom två tredjedelar av grisen hamnar i charkprodukter är det nu nödvändigt att tillsammans med branschen utveckla utbudet av den nitritfria, KRAV-märkta charken för att ekonomin ska gå ihop för den KRAV-märkta grisproduktionen.

För mer information om KRAVs regler kring tillsatser http://www.krav.se/tillsatser.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB